V Nemecku sa miesto veterníkov pretáčajú panenky spotrebiteľom, bolesť hlavy z prechodu na obnoviteľné zdroje naberá na intenzite

Daňoví poplatníci v Nemecku vydali v prvom štvrťroku tohto roka zo svojich vreciek 364 milión eur na kompenzácie majiteľom veterných elektrární, ktoré z dôvodu ochrany energetickej siete pred preťažením neboli schopní dodať vyrobenú energiu. Najmä v severnej časti Nemecka teda dochádza k paradoxným situáciám, keď majitelia veterných elektrární dostávajú zaplatené za to, že ich turbíny nevyrábajú elektrinu.   

V Nemecku sa miesto veterníkov pretáčajú panenky spotrebiteľom, bolesť hlavy z prechodu na obnoviteľné zdroje naberá na intenzite
(Foto: unsplash.com)

Pridajte si k tomuto fakty, že cena elektriny sa v Nemecku do roku 2000 zdvojnásobila, spotrebitelia dnes platia o 200% vyššiu cenu v porovnaní s priemyslom, vyhliadku nedostatočnej výroby v zimných mesiacoch a ďalšie plány na odklon od konvenčných zdrojov energií znamenajúcich reálnu hrozbu ďalšieho rastu cien a bude Vám jasné, prečo sa domácnosti v Nemecku stavia k súčasnej energetickej politike svojej vlády s čím ďalej väčším odporom.    
    
Nemecké domácnosti sú pri prechode k čistým zdrojom energií rovnako odhodlané ako tamojšia vláda, stavili však na inú kartu – tepelné čerpadlá. Dnes sú čerpadla najrozšírenejším zdrojom tepla pri novostavbách, tento rok totiž preskočili dlhoročného šampióna v podobe zemného plynu. A zdá sa, že domácnosti v Nemecku sú v odklone od konvenčných zdrojov tepla oveľa úspešnejšie! Sú totiž schopné zabezpečiť si stabilné dodávky energií, v tomto prípade tepla, v priebehu celého roka, a to za veľmi nízku cenu, ktorá je aj pre domácnosti v bohatom Nemecku dôležitým ukazovateľom, ako už bolo spomenuté vyššie, ceny energií rastú v Nemecku závratným tempom a odhrýza si tak z rodinných rozpočtov domácností čím ďalej väčší kus.        
 
Tepelné čerpadlá pritom nie sú liekom na bolesť hlavy spôsobené vládnym programom na zníženie emisií skleníkových plynov podávaným iba v Nemecku. Zvýšenú popularitu čerpadiel môžeme pozorovať aj: 

  • Vo Švajčiarsku, ktoré v zimných mesiacoch zápasí so zníženým výkonom svojich vodných elektrární a hrozbou nedostatočnej ponuky zo strany Nemecka, odkiaľ Švajčiarsko energie importuje.
  • V Rakúsku, kde ceny energií tiež rastú závratným tempom, rovnako ako vôľa znížiť závislosť na dodávkach energií z Nemecka.
  • V Taliansku, ktoré v rámci odklonov od fosílnych palív vsádza sčasti práve aj na tepelné čerpadlá. Už dnes môžeme na Apeninskom polostrove nájsť celé regióny, ktorých dopyt po energiách je z celej tretiny uspokojený práve tepelnými čerpadlami.
  • Vo Francúzsku, ktoré má rovnako ambiciózne plány na uzatváranie jadrových a uhoľných elektrární čoby Nemecko s tým, že Francúzsko sa už v minulosti „spálilo“ o nespoľahlivosť veterných elektrární inštalovaných na pobreží Lamanšského prielivu. Politici v krajine galského kohúta tak motivujú samotnej domácnosti na kúpu tepelných čerpadiel priamymi finančnými stimulmi aj zníženými cenami elektrickej energie.

         
Vyššie uvedené trendy potom na celoeurópskej úrovni spôsobili to, že v tomto roku by malo dôjsť k inštalácii rekordného počtu tepelných čerpadiel! Pozitívne skúsenosti s čerpadlami možno pritom ľahko replikovať aj v tuzemských podmienkach . Predsa len, ak tepelné čerpadlá dokážu uspieť v mrazivom podnebí Škandinávie, rovnako ako vo výrazne teplejších podmienkach južného Francúzska či Talianska, prečo by im mali spôsobiť problémy podmienky mierneho klimatického pásu?

Text: PR