On-grid vs Off-grid: Tanečný duel slnečných panelov na ploche vašej strechy

Fotovoltické inštalácie sa stali populárnou metódou získavania obnoviteľnej energie, a to hlavne vďaka ich schopnosti transformovať slnečné žiarenie na elektrickú energiu. Fotovoltika vám však sama o sebe energetickú nezávislosť nezaručí, ak si nevyberiete jej správny model. Vo všeobecnosti sa systém delí na dva hlavné typy, kde každý z nich má svoje špecifické výhody a nevýhody, ktoré by mali byť zvážené pri výbere najvhodnejšieho systému pre konkrétnu potrebu.

On-grid vs Off-grid: Tanečný duel slnečných panelov na ploche vašej strechy
(zdroj: Shutterstock.com)

Aký je rozdiel medzi On-grid a Off-grid inštaláciami fotovoltiky, a ktoré výhody a nevýhody oboch systémov sú pre koho vhodné?

On-grid (sieťová) fotovoltika

Tieto systémy sú medzi najjednoduchšími a cenovo najvýhodnejšími na trhu. Jednoduchosť On-grid fotovoltiky spočíva v tom, že na uloženie nadbytočnej a nespotrebovanej elektrickej energie nepotrebujete zdroj (batériu), pretože energia môže odchádzať (za poplatok) do systému verejnej siete. On-grid fotovoltika je teda napojená na verejné siete elektrickej energie.

Menšou nevýhodou naopak zostáva, že ak nechcete vašimi solárnymi panelmi vyrobenú elektrickú energiu ďalej predávať, musíte ju spotrebovať. Náklady na odbornú inštaláciu fotovoltiky sú v tomto prípade však omnoho nižšie, pričom máte možnosť doplniť si systém o špeciálne batériové úložisko.

Nakoľko tiež môžete predávať nadbytočnú energiu späť do verejnej siete, systém vám vie v priebehu niekoľkých dní priniesť finančné zisky a skrátiť dobu návratnosti počiatočnej investície.

Ďalšou veľkou výhodou On-grid fotovoltiky je, že v prípade nedostatočného slnečného žiarenia môžete čerpať energiu z verejnej siete, takže sa nemusíte obávať rizika prerušenia dodávky elektriny. Nakoľko tiež nie je systém vybavený externým úložiskom, nemusíte vynakladať na jeho dodatočnú údržbu čas ani peniaze.

On-grid vs Off-grid: Tanečný duel slnečných panelov na ploche vašej strechy
(zdroj: Shutterstock.com)

Off-grid fotovoltika (bez siete)

V prípade, že sa pri výbere nových fotovoltaických panelov rozhodnete pre model Off-grid, získate nad vami vyrobenou elektrickou energiou plnú kontrolu a nie ste závislí na verejnej sieti. Systém je vhodný a veľmi často sa tiež využíva v oblastiach, kde je prístup k zdrojom verejných sietí obmedzený alebo tu vôbec neexistujú. Nakoľko si tento model nevyžaduje prítomnosť verejnej siete, nemusíte riešiť ani žiadne účty za elektrinu.

Nevýhodou je, že už tak pomerne vysoké počiatočné náklady na výber a inštaláciu systému sú ešte vyššie, pretože okrem samotných panelov musíte mať k dispozícii aj batériu a ďalšie dôležité komponenty na skladovanie vyrobenej energie zo slnka.

Tieto zariadenia si môžu vyžadovať aj dodatočnú údržbu alebo výmenu, čo môže predstavovať nielen finančné, ale aj časové obmedzenia. Asi najväčšou nevýhodou Off-grid systému je, že v prípade niekoľkých dní bez slnka a vyčerpanej batérie sa nemôžete spoliehať na dodávku energie z verejnej siete.

Voľba medzi On a Off-grid systémom teda závisí od vašich individuálnych potrieb, financií a geografickej polohy. Pri výbere preto všetky dôležité a vyššie spomenuté faktory zvážte a uvidíte, že správne zvolený systém spotrebu elektrickej energie vo vašej domácnosti bez problémov a vysokých účtov pokryje.

Komerčný článok